Hình ảnh còn bé của Sung Jae (BTOB) và Joy (Red Velvet)

Xuất hiện trong chương trình 'We got maried 4' của đài MBC, thành viên Yook Sung Jae (BTOB) và Joy (Red Velvet) đã công bố hình ảnh lúc nhỏ gây được nhiều sự chú ý.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem ảnh của hai thành viên này như:
- Joy lúc còn bé dễ thương quá.
- Đúng là vẻ đẹp tự nhiên.
- Sung Jae lúc nhỏ ít tóc quá kkk.

↓Sung Jae

 

 
↓ Joy

 






 
▲Nguồn: Chương trình We got maried 4 đài MBC