JUST B tổ chức showcase debut với album 'Just Burn'

Ngày 30/6 nhóm nhạc nam Just B đã tổ chức showcase kỷ niệm phát hành mini album vol.1 'Just Burn' tại Yes 24 Live Hall, quận Gwangjin, Seoul,.

▲Nguồn:Bluedot Entertainment