Thần linh tạo nên HyunA (4minute) thế nào??

Trong chương trình '4minute video' đài K-STAR, kết quả thần linh tạo nên Kim HyunA (4minute) đang gây chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn như:
- HyunA sexy quá mà kkk..
- Sức hấp dẫn của HyunA kkk...
- Rất dễ hiểu kết quả này kkk...
- Xem phản ứng của các thành viên thì HyunA không cẩn thận, chu đáo cho lắm kkk...

↓Khi thần linh tạo nên HyunA ・・

 Thêm một ít 'cẩn thận chu đáo'

 


↓Tốt rồi, thêm 5 phần 'đạo đức'・・・


↓Cuối cùng là ・・・・ 'sức hấp dẫn' không chú ý nên đổ hết vào rồi !!!!▲Nguồn: '4minute video' đài K-STAR