[Photos] SNSD và chàng trai sư tử bí mật

Ngày 21 vừa qua, nhóm SNSD đã có buổi tổng duyệt cho chương trình KBS2 'Music Bank', hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲Nguồn: News1