Áo Mina (AOA) bị rách khi tham gia thử thách của chương trình

Tham gia chương trình MBC every1 'Weekly idol’, hình ảnh thành viên Mina tham gia trongmột thử thách của chương trình và kết quả là áo Mina bị rách đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem những hình ảnh này như:
- Mina đang bay kìa kkk...
- Áo bị rách mất rồi kkk...
- Tội nghiệp Mina kk...làm sao bây giờ?! kkk....▲Nguồn: MBC every1 'Weekly idol'