So sánh Wendy (Red Velvet) của gần đây với năm 2014

Hình ảnh so sánh thành viên Wendy (Red Velvet) của gần đây với năm 2014 đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Có chuyện gì với Wendy sao?!
- Thân hình không thấy rõ lắm nhưng khuôn mặt thì tăng cân thấy rõ!!!
- Lúc đó khuôn mặt bị sưng hay thế nào vậy?!

↓Tháng 10 năm 2015

  
↓Năm 2014
 
 
 
▲Nguồn: News1