[Photos] EXO biểu diễn tại 'ONE K' concert

Ngày mùng 9 vừa qua, nhóm EXO đã có màn biểu diễn trong chương trình 'ONE K' với slogan của chương trình 'ONE DREAM ONE KOREA' tại Seoul. Hình ảnh của nhóm được ghi lại tại chương trình.

▲Nguồn: News1