Hình quá khứ của Jiho (OH MY GIRL)

Hình ảnh quá khứ của thành viên Jiho (OH MY GIRL) được công bố đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Jiho thuộc kiểu cười là không thấy gì luôn kkk...
- Ngày trước khuôn mặt đầy đặn hơn giờ!!!
- Theo mình thấy thì trong các thành viên OH MY GIRL chắc Jiho là đẹp nhất!!!

↓Hiện tại

 

 

↓Quá khứ

  
▲Nguồn: Website OH MY GIRL(http://ohmy-girl.com
Cộng đồng online