So sánh Jin (Lovelyz) với style tóc ngắn và tóc dài

Hình ảnh so sánh thành viên Jin (Lovelyz) với style tóc ngắn và tóc dài đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Jin tóc ngắn đẹp lên biết bao nhiêu!!!!
- Trong số các thành viên chỉ có mình Jin tóc ngắn nên luôn gây được nhiều chú ý nhất!!!
- Jin hợp với tóc ngắn hơn à kkk... trông xinh quá!!!

↓Tóc ngắn

 


 
↓Tóc dài 
▲Nguồn: SBS 'Inkikayo'
MBC 'Music Core'
KBS1 'Open concert'