[Photos] VIXX biểu diễn tại Show Champion (4/5)

Ngày 4/5 vừa qua, nhóm VIXX đã tham gia biểu diễn tại chương trình MBC MUSIC 'Show Champion'. Hình ảnh biểu diễn của nhóm được ghi lại tại chương trình. ▲Nguồn: News1