[Photos] Nhóm nhỏ I.O.I cá tính hơn với kiểu make up đậm đi tổng duyệt chương trình

Hôm nay (12/8), nhóm nhỏ I.O.I gồm 7 thành viên đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.▲Nguồn: News1