Irene (Red Velvet) như già đi mấy tuổi khi lên hình thiếu kỹ thuật ánh sáng

Hình ảnh cô nàng Irene (Red Velvet) khi biểu diễn trên sân khấu với hình ảnh trong hậu trường được đem ra so sánh cho thấy tầm quan trọng của bộ phận kỹ thuật ánh sáng đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Tự nhiên nhìn Irene bị già đi cả mấy tuổi!!!!
- Trên sân khấu nhìn Irenelung linh thế kia cơ mà!!!!
- Thế này mới biết chụp ảnh, quay phim ánh sáng quan trọng đến thế nào ㅋㅋㅋㅋ

↓Trên sân khấu

 

 

↓Hậu Trường

 

 

▲Nguồn: Mnet 'M Countdown'

http://mcountdown.interest.me

Ch. MPD trên YouTube

www.youtube.com/user/mnetMPD