Thẻ giao thông EXO, thẻ của thành viên nào được mua nhiều nhất?!

Hình ảnh các thành viên EXO trên ứng dụng game mobial mobile 'EXORUN' nay được dùng vào thiết kế các thẻ giao thông 'EXORUN POP T-money' và được bán rộng rãi, hình ảnh ở điều tra mức độ yêu mến của từng thành viên ở một của hàng tiện ích có bán thẻ này được được đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Top 3 là Chen Beak Xiu rồi!!!!
- Thẻ giao thông à, chắc mua hết cả 9 cái luôn quá ㅋㅋㅋㅋ
- Chưa gì đã nghe nói hơn 200 trăm ngàn được đặt trước rồi, quá đỉnh luôn!!!!!

 
▲Nguồn:GS Retail(www.gsretail.com

 
▲Nguồn: Cộng đồng online