Bạn có tin lần ngoáy mũi cuối cùng của Gi Kwang (Highlight) là ….15 năm trước?!

Xuất hiện trong chương trình MBC MUSIC 'SHOW CHAMPION Behind' là các thành viên nhóm Highlight, sự thật hài hước không thể tin nổi của anh chàng Lee Gi Kwang về lần cuối cùng ngoáy mũi là cách đây 15 năm được đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Câu hỏi gì mà kỳ cục quá vậy ㅋㅋ
- Lý do nghe đau lòng quá à, bị bệnh mà!!
- Làm sao mà có người không ngoáy mũi vẫn có thể sống được nhỉ ㅋㅋ

↓Câu hỏi: Lần cuối cùng bạn ngoáy mũi là khi nào?

 

 

↓ Gi Kwang: Uhm ... Khoảng 15 năm trước thì phải...?


 

↓ Doo Joon: Gi Kwang không ngoáy mũi mà chỉ hỉ mũi thôi!


↓ Gi Kwang: Tại em bị viêm mũi nên hỉ mũi là thấy thoải mái giải quyết được hết rồi nên em

không ngoáy mũi nữa.

 
 

↓Thử với máy nối dối: Sự thật!


 

↓Lúc 13 tuổi là lần ngoáy mũi cuối cùng của Gi Kwang.

 
 
Nguồn: MBC MUSIC 'SHOW CHAMPION Behind'