[Photos] YUTA, JOHNNY, Haechan (NCT) hào hứng đi ghi hình chương trình 2018 ISAC

Ngày 15, các thành viên nhóm NCT là YUTA, JOHNNY, Haechan đã đi ghi hình chương trình đại hội thể thao MBC ‘ISAC’ và được ghi lại trước đài truyền hình.


Nguồn: News1