[Photos] Luda (Cosmic Girls) và Vernon (Seventeen) nhí nhảnh họp báo ra mắt chương trình mới

Ngày 21, ca sĩ Microdot, thành viên Luda (Cosmic Girls), Vernon (Seventeen) nhạc sĩ có tên Don Spike đã có buổi họp báo ra mắt chương trình mới. Hình ảnh các thành viên được ghi lại sự kiện.

Nguồn: News1