[Photos] IZONE diện đồng phục áo phao dài đi tổng duyệt chương trình

Ngày 9, nhóm IZONE đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


Nguồn: News1