Quảng cáo
17/06/2019

[Photos] AB6IX đủ phụ kiện nổi bật đi tổng duyệt chương trình

Ngày 14, các thành viên AB6IX đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.

▲Nguồn: News1
 

Quảng cáo