Quảng cáo
17/06/2019

[Photos] fromis_9 hóa nhân viên văn phòng đi tổng duyệt chương trình

Ngày 14, các thành viên fromis_9 đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
▲Nguồn: News1
 

Quảng cáo