[Photo] Seulgi, Wendy (Red Velvet) đơn giản, phong cách lên đường đến New York

Ngày 9, hai cô nàng Seulgi và Wendy (Red Velvet) đã lên đường đi đến New York để chụp hoạ báo mới. Hình ảnh của các cô nàng được ghi lại tại sân bay Incheon..▲Nguồn: News1