[Photo] AB6IX màu tóc nổi bật, thu hút khi đi tổng duyệt chương trình

Ngày 11, nhóm AB6IX đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 ‘Music Bank’. Hình ảnh của các anh nàng được ghi lại trước đài truyền hình.


▲Nguồn: News1