Fan đau lòng tiếc nuối nghe tin Wonho (MONSTA X) rời nhóm

Ngày 31, công ty chủ quản của Wonho (MONSTA X) là Starship đã đăng tải tin chính tức thông báo Wonho (MONSTA X) sẽ phải rời nhóm.

Trong đó, Starship đã nói rõ rằng: “Sau khi đã thảo luận rõ ràng với Wonho, chúng tôi tôn trọng quyết định không muốn cuộc sống riêng của mình ảnh hưởng đến cả nhóm của cậu ấy và đi đến kết luận rằng sẽ chấm dứt hợp đồng với cậu ấy”. Từ ngày 31, Wonho sẽ không tham gia các hoạt động cùng với MONSTA X và sau này MONSTA X vẫn sẽ hoạt động với đội hình 6 người.


▲Nguồn: News1