[Photo] ASTRO đẹp trai, nổi bật đi tổng duyệt chương trình

Ngày 6, nhóm nhạc ASTRO đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 ‘Music Bank’. Hình ảnh của các anh nàng được ghi lại trước đài truyền hình.▲Nguồn: News1