[Photo] Kang Daniel điển trai, hào hứng tham dự 'TikTok Stage Live From Seoul'

Ngày 25, anh chàng Kang Daniel đã đến tham dự concert online 'TikTok Stage Live From Seoul'. Hình ảnh anh chàng được ghi lại tại nơi ghi hình.
▲Nguồn:News1