[Photo] CIX màu tóc nổi bật tham dự 'TikTok Stage Live From Seoul'

Ngày 25, nhóm nhạc CIX đã đến tham dự concert online 'TikTok Stage Live From Seoul'. Hình ảnh các anh chàng được ghi lại tại nơi ghi hình.
▲Nguồn:News1