[Photo] Tân binh CRAVITY hào hứng tham dự 'TikTok Stage Live From Seoul'

Ngày 25, nhóm nhạc mới CRAVITY đã đến tham dự concert online 'TikTok Stage Live From Seoul'. Hình ảnh các anh chàng được ghi lại tại nơi ghi hình.▲Nguồn:News1