[Photo] MONSTA X phong cách, cool ngầu tham dự 'TikTok Stage Live From Seoul'

Ngày 25, nhóm nhạc MONSTA X đã đến tham dự concert online 'TikTok Stage Live From Seoul'. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại nơi ghi hình.


▲Nguồn: News1