[Photo] TXT điển trai, nổi bật tham dự 'Hidden Track 2'

Ngày 27, nhóm nhạc TXT đã đến tham dự chương trình truyền hình thực tế 'Hidden Track 2' diễn ra tại một studio tại Gyeonggi Do. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại chương trình.
▲Nguồn:News1