TXT lần lượt làm đủ kiểu aegyo đáng yêu

Xuất hiện trong chương trình MBC M 'SHOW CHAMPION', hình ảnh các thành viên TXT lần lượt làm aegyo theo hướng của camera được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn Quốc sau khi xem hình ảnh này như:
- Cả nhóm đáng yêu quá!!
- Thỏ bự xuất hiện kìa!!!ㅋㅋㅋㅋ
- Xem ra nhóm hợp với mấy cái cài tóc ghê!!ㅋㅋㅋ▲Nguồn:MBC M 'SHOW CHAMPION'