[Photo] Kang Seung Yoon (WINNER) trẻ trung tham dự 'You Hee-yeol's Sketchbook'

Ngày 23, thành viên Kang Seung Yoon (WINNER) đã đến ghi hình cho chương trình 'You Hee-yeol's Sketchbook' diễn ra tại tòa nhà KBS, Seoul. Hình ảnh của anh chàng được ghi lại trước đài truyền hình.
▲Nguồn:News1