Onew (SHINee) xuất ngũ sớm để tránh sự lây nhiễm của virus Corona

Thành viên Onew (SHINee) đã có kỳ nghỉ cuối cùng trong quân đội, và sẽ xuất ngũ vào ngày 20 mà không quay trở lại đơn vị để tránh sự lây nhiễm của virus Corona.

Ngày 8/7, đại diện công ty chủ quản SM Entertainment của Onew đã chia sẻ trên News 1: "Ngày hôm nay, Onew đã có kỳ nghỉ cuối cùng. Để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona , anh ấy sẽ xuất ngũ vào ngày 20 mà không quay trở lại quân đội".

Theo các quan chức, Onew dự kiến sẽ xuất ngũ trong yên lặng mà không có sự kiện xuất ngũ riêng biệt.

Trước đó, Onew đã nhập ngũ vào tháng 12/2018. Anh ấy là thành viên đầu tiên của SHINee nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự.


▲Nguồn: News1