[Photo] Sandara Park trẻ trung tham gia ghi hình cho 'Video Star'

Ngày 9, ca sĩ Sandara Park đã đến để ghi hình cho chương trình Video Star, diễn ra tại trụ sở chính MBC, Gyeonggi Do. Hình ảnh của cô nàng được ghi lại trước đài truyền hình.


▲Nguồn: News1