ARARIO MUSEUM

Tòa nhà với không gian cũ Seoul được thiết kế bởi nhà kiến trúc hiện đại Kim Soo Geun đã được vận hành từ năm 2014 với tên gọi 'ARARIO MUSEUM', nơi bạn có thể thưởng thức nét nghệ thuật hiện đại. Người sáng lập, nhà sưu tập và nghệ sĩ của Arario, CI KIM nhấn mạnh khái niệm 'Simple with Soul' với các giá trị, khái niệm, triết học được thiết lập ngay khi lên kế hoạch xây dựng dự án Arario, điều này có nghĩa là 'sự đơn giản chứa đựng linh hồn'.'▲イメージ出所:ディオデオ