IZONE thông báo tổ chức concert riêng trực tuyến

Nhóm nhạc IZONE sẽ tổ chức concert riêng trực tuyến mang tên 'ONEIRIC THEATER' vào ngày 13 tháng 9.

Sau concert solo đầu tiên của nhóm, 'ONEIRIC THEATER' là concert được tổ chức sau khoảng 1 năm 2 tháng kể từ concert đầu tiên của IZONE. Nhóm dự kiến sẽ mời người hâm mộ đến nhà hát 'ONEIRIC THEATER' nơi chưa đựng những câu chuyện mà nhóm từng mong muốn trở thành hiện thực.

Vì đây là concert online đầu tiên của IZONE, nên họ đã chuẩn bị nhiều trang thiết bị như AR, XR nhằm đảm bảo phục vụ cho người hâm mộ tốt nhất
.
Vé cho 'ONEIRIC THEATER' có thể được đặt trước thông qua Interpark vào ngày 11.


▲Nguồn:OFF THE RECORD Entertainment
Swing Entertainment