Shu Hua ((G)I-DLE) xinh đẹp, trưởng thành trong họa báo mới

Gần đây, tạp chí Beauty+ đã tiết lộ họa báo của Shu Hua ((G)I-DLE) được chụp với chủ đề "Ranh giới giữa thiếu niên và thiếu nữ".
▲Nguồn:Beauty+