[Photo] LUNARSOLAR nổi bật ghi hình chương trình 'Yoo Hee Yeol Sketchbook'

Ngày 22/9, nhóm nhạc nữ LUNARSOLAR đã đến ghi hình cho chương trình KBS 2TV 'Yoo Hee Yeol Sketchbook' tại tòa nhà KBS, Seoul.▲Nguồn:News1