BTS phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, động viên mọi người trên thế giới

Ngày 23/9, BTS đã xuất hiện với tư cách là một diễn giả đặc biệt tại cuộc họp cấp cao của Nhóm Bạn Đoàn Kết Vì An Ninh Sức Khoẻ Toàn Cầu được tổ chức với tư cách là một sự kiện bổ sung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75.

Thông qua tin nhắn video, BTS hướng đến những người trên thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn với Corona 19: "Cuộc sống cũng vẫn sẽ tiếp tục. Chúng ta hãy sống cùng nhau'.

Jin kêu gọi: "Khi giờ đây mọi thứ trở nên không chắc chắn, chúng ta phải luôn giữ gìn sự quan trọng của mình, của người khác và mọi người".

RM đã động viên mọi người trên thế giới: "Trước khi mặt trời mọc, bình minh là tối nhất và mong rằng họ sẽ yêu bản thân và nỗ lực tưởng tượng về tương lai".


▲Nguồn:YouTube