Fan bất ngờ với cơ bụng của Sakura (IZONE)

Xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế 'IZ*ONE ARCADE Ⅱ', hình ảnh thành viên Sakura (IZONE) lộ cơ bụng được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:IZONE trên YouTube