[Photo] Lee Mi Joo (Lovelyz) rạng rỡ, vui vẻ ghi hình cho chương trình 'Cultwo Show'

Ngày 30 tháng 12, Lee Mi Joo (Lovelyz) đã đến để ghi hình cho chương trình 'Cultwo Show', được tổ chức tại tòa nhà SBS, Seoul. Hình ảnh của cô nàng được ghi lại trước đài truyền hình.


▲Nguồn:News1