Apink thông báo sẽ tổ chức concert trực tuyến

Thông qua SNS, Apink đã bất ngờ công bố poster concert trực tuyến "2020 Apink Online Stage

▲Nguồn:Play M Entertainment