Teaer ‘Versatile Unit’ của Shin Dong, Eunhyuk và Kyuhyun (Super Junior)

Ngày 21/12, Label SJ đã công bố ảnh teaser ‘Versatile Unit’ của Shin Dong, Eunhyuk và Kyuhyun (Super Junior)

▲Nguồn: Label SJ