Dreamcatcher hé lộ ảnh concept cá nhân của album`Dystopia : Road to Utopia`

Ngày 13/1, Dreamcatcher đã công bố ảnh concept cá nhân thứ hai của mini album vol.6 'Dystopia : Road to Utopia' thông qua SNS chính thức.

▲Nguồn: Dreamcatcher