Oh My Girl xinh đẹp, rạng rỡ trong họa báo mới

Trong họa báo tháng 2 của Harper's Bazaar số được công bố vào ngày 20/1, ảnh unit của 7 thành viên Oh My Girl đã được xếp thành từng cặp đôi và thêm hình ảnh xinh đẹp của từng thành viên.

▲Nguồn: Harper's BAZAAR