Kang Seung Yoon (WINNER) ấn định ngày comeback solo

Thông qua Twitter chính thức, Winner đã đăng tải hashtag "See you soon" và "Tuần thứ 3 tháng 1 năm 2021", qua đó công bố ngày comeback solo của Kang Seung Yoon.

▲Nguồn:YG Entertainment