Biểu cảm hài hước, đáng yêu của Shuhua (G)I-DLE

Xuất hiện trong chương trình MBC M 'SHOW CHAMPION’, hình ảnh thành viên Shuhua (G)I-DLE với biểu cảm hài hước được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:MBC M 'SHOW CHAMPION'

www.mbcplus.com/web/program/contentList.do?programInfoSeq=67