Yuna (ITZY) bất ngờ lộ cơ bụng săn chắc

Xuất hiện trong video hậu trường, hình ảnh thành viên Yuna (ITZY) tập nhảy lộ cơ bụng được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:ITZY trên YouTube

www.youtube.com/c/ITZY