Giselle (aespa) sợ hãi nhìn chiếc camera bay

Xuất hiện trong video hậu trường, hình ảnh thành viên Giselle (aespa) sợ chiếc camera bay được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:aespa trên YouTube

www.youtube.com/c/aespa