WEi tổ chức showcase phát hành album 'IDENTITY'

Ngày 24/2, WEi đã tổ chức showcase trực tuyến nhân dịp phát hành mini album vol.2 'IDENTITY : Challenge'

▲Nguồn:OUI Entertainment