ONF tổ chức showcase phát hành full album đầu tay

Ngày 24/2, ONF đã tổ chức showcase truyền thông trực tuyến kỷ niệm phát hành full album đầu tay 'ONF: MY NAME'.

▲Nguồn:WM Entertainment