Yong Seung, Kang Min (VERIVERY) công bố ảnh concept cho album mới

Ngày 25/2, VERIVERY đã công bố ảnh chính thức của Yong Seung và Kang Min trong single vol.2 'SERIES ‘O’ [ROUND 1 : HALL]' phát hành ngày 2/3 trên kênh SNS chính thức.

▲Nguồn:Jellyfish Entertainment